Piaskowanie sodą — cennik

  • Piaskowanie karoserii samo­chodu: 800–2000zł
  • Piaskowanie felg stalowych: 20–60zł sztu­ka
  • Piaskowanie ramy samo­chodowej: 700–1500zł
  • Piaskowanie ramy motocyklu/roweru: od 180zł
  • Piaskowanie elewacji: od 20zł/m²
  • Usuwanie graf­fi­ti: od 200zł/m²
  • Piaskowanie płyt nagrob­nych i pom­ników: 200zł/m²
  • Godz­i­na pra­cy wraz z oper­a­torem i czyś­ci­wem: od 300zł/h
  • Testy u klien­ta: od 200zł

Podane kwoty są cena­mi ori­en­ta­cyjny­mi. Szczegółowe ceny po oględz­i­nach.